Wayfinding & dørskilte

Hvad er wayfinding?

Wayfinding, eller “at finde vej” på dansk, er et begreb, der dækker over, hvordan man hjælper kunder, gæster og patienter til den rigtige destination. Wayfinding skal hjælpe til at gøre det lettere for besøgende at finde det rigtige lokale eller interessepunkt.

Wayfinding er en del af teorien om nudging. Nudging er et begreb, der bedst kan beskrives som “et puf i den rigtige retning”, hvor det handler om at hjælpe folk med at foretage en bestemt handling, f.eks. at gå et bestemt sted hen, når de ankommer.

Har du en fast procedure for besøgende og patienter, så de f.eks. skal melde sig i receptionen eller trække et nummer et bestemt sted, så kan du bruge wayfinding til at gøre opmærksom på dette og lede vejen derhen.

Wayfinding bliver benyttet i stor udstrækning på hospitaler, hvor de forskellige afdelinger kan markeres med hver deres farve på et oversigtskort, hvor gulvfolie i samme farve kan bruges som navigation til den ønskede afdeling.

Wayfinding kan altså bruges til både stort og småt – lige fra vejvisning til toilettet, til at navigere i en bygning med mange forskellige afdelinger.

Udendørs wayfinding

Wayfinding er dog ikke kun til at vise vej til relevante afdelinger og lokaler indendørs, men er også et princip i den udendørs skiltning. Du kan f.eks. benytte pyloner til at vise vej til f.eks. vareindlevering eller kundeparkering.

På pyloner og skilte kan du også benytte dig af oversigtskort over området eller bygningen, så de besøgende hurtigt kan danne sig et overblik og finde den rigtige destination og vejen derhen.

I vores kategori med pyloner kan du få et overblik over de forskellige muligheder, hvor vi kan inkludere alle former for bogstaver, piktogrammer og kort. Der er uendelige muligheder og det kommer helt an på, hvad du vil have skiltet til at vise vej til. Ved at inkludere dit logo og navn i toppen af pylonen kan du skabe yderligere synlighed og genkendelighed.

Folieprint og skilte til wayfinding

Hos Skiltefabrikken.nu har vi forskellige redskaber til wayfinding, så vi kan sammensætte den helt rigtige løsning til jeres behov. Vi benytter os ofte af en kombination af folie, print, facadebogstaver og skilte, da de har forskellige fordele. Skilte og folie bliver produceret i samme design, så løsningen bliver genkendelig og ensartet. Dette er med til at give besøgende og patienter en bedre mulighed for at finde sin destination.

Forskellige indretninger og behov stiller krav til løsningens udseende, men her kan vores egne grafikere være en stor hjælp i design-processen. Vi tager hånd om dine ønsker og forvandler dem til en løsning, der er både synlig og dekorativ. Vi skaber den ensartethed, der er så vigtig, og gør den samtidig til din egen, så du får en unik løsning med både skilte og folie.

Wayfinding er for alle

Wayfinding kan bruges i alle størrelser bygninger og områder. Det behøver ikke kun at vise vej til forskellige afdelinger, men kan også i høj grad bruges i forbindelse med vejvisning til toiletterne. Det vigtigste er faktisk, at du har et behov for at lede besøgende et sted hen eller foretage en bestemt handling.

Udfra flere undersøgelser viser det tydeliget at der bruger overraskende lang tid hver dag på at fortælle patienterne, hvor de finder toiletter, kantine mm. Denne forstyrrelse kan ofte minimeres ved hjælp af forskellige former for skiltning og folieprint, der viser patienterne vej til deres rigtige destination. En afledt effekt ved at minimere mængden af forstyrrelser.

Gode råd til wayfinding

Når du går i gang med wayfinding er der nogle gode råd, der kan hjælpe med at skabe et bedre resultat. Der findes ikke en checkliste til at indføre wayfinding, fordi der er så mange muligheder, der afhænger helt og aldeles af behovet.

  • Ensretning af navne, farver og andre elementer giver det bedste resultat og gør det lettere at finde vej. Brug f.eks. de samme farver og navne i al kommunikation med patienter, kunder og besøgende. Dette gælder både på indkaldelsesbreve såvel som piktogrammer.
  • Tag hensyn til modtageren. Brug forståelige navne og betegnelser frem for interne betegnelser.
  • Inkluder et kort, hvis du sender breve ud. Dette kort skal selvfølgelig benytte de samme farver og navne, som bygningens wayfinding-elementer.
  • Benyt gerne et kort, hvor den pågældende gæsts rute er indtegnet, så gæsten kan medbringe denne
  • Brug farver og bogstaver, der ikke er til at overse, så du ikke risikerer at din indsats med wayfinding er forgæves. Vægt synlighed og læsbarhed højt.
  • Gør skiltningen simpel og let at forstå. Det er oplagt at bruge piktogrammer, der let kan afkodes.